Your favorite left sidebar content goes here


Vill man gå med i Svenska Vauxhallklubben och få vår klubbtidning VXPRESSEN fyra gånger per år i brevlådan sättar man in 150 Kr. VXPRESSEN trycks endast i färg från och med 2009.
Svenska Vauxhallklubben
Långviksvallen 71
922 66 Tavelsjö

Årsavgiften betalas till klubbens Plusgirokonto 6 38 46-0.
När ni betalar är det bra om ni samtidigt meddelar eventuellt fordonsinnehav så att vi kan ta med det i vår medlemsmatrikel.
Givetvis får ni inte glömma skriva namn och adress och det är också bra om ni skriver ner era telefonnummer.

People from other countries must send us a mail so we can explain what the cost will be with extra postage.

Svenska Vauxhallklubben bildades 1989 som “Vauxhall VX 490 Owners Club”. Namnet ändrades 1993 till Svenska Vauxhallklubben för att bättre passa klubbens verksamhet som omfattade alla typer av Vauxhall och Bedford.
Eftersom klubben är rikstäckande är det vår klubbtidning VXPRESSEN som är den sammanhållande länken. Den kommer ut fyra gånger om år och trycks helt i färg  med massor av repotage och annonser. I VXPRESSEN får alla medlemmar annonsera utan kostnad om allt som rör Vauxhall och Bedford.
Vi försöker att ha så många träffar som möjligt runt landet, både stora bilträffar och små garageträffar. Klubben är mycket tacksam för alla förslag och tips som kommer in på nya träffar och aktiviteter.

Svenska Vauxhallklubben was founded 1989 as “Vauxhall VX 490 Owners Club”. The club name was changed 1993 to Svenska Vauxhallklubben (The Swedish Vauxhall Club) so it would fit the club´s activity when it covered all types of Vauxhall and Bedford.
Since the club have nation-wide coverage it is our club magazine VXPRESSEN that is the unifying link. It comes out with four issues a year and is printed in full colour with lots of articles and advertisments. In VXPRESSEN can all members advertise for free about everything that concern Vauxhall and Bedford.
We try to have as many meetings as possible around the country. Big car shows and small garage meetings.
The Club is very grateful for all suggestions and tips for new meetings and activitys.